Referat fra bestyrelsesmøde i GF Havnsø Park d. 31-10-2021

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Havnsø Park d. 31-10-2021

Dagsorden:

 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere
 2. Status økonomi, regnskab og medlemskartotek
 3. Status hjemmeside
 4. Dræn
 5. Veje, græsslåning og beskæring
 6. anvendelse af fællesarealer
 7. Havnsø Parkvej
 8. Solcellepark Egemarke
 9. Store sommerhuse ved Strandlunden
 10. Bestyrelsesmiddag 2021
 11. Næste møde
 12. Evt

Ad 1:

Bestyrelsen konstitueres som følger:

Formand: Anders Skafte

Næstformand: Svend Aage Carlsen

Kasserer: Erling Ringvei

Sekretær: Karsten Ry

Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for hjemmeside: Thorbjørn Stoltze

Suppleant: Kjeld Jørgensen

Ad 2:

Kassebeholdningen er på ca. 350.000 kr.

Anders får overblik over vedligehold af fællesveje, og kontakter entreprenør, når nødvendigheden opstår.

Vi har ansat registreret revisor Carsten Nielsen. I første omgang for assistance til overblik over medlemskartoteket. Carsten vil stå for årsregnskabet. Erling arkiverer bilag.

Ad 3:

Thorbjørn fortsætter arbejdet med hjemmesiden og vil evt. starte en helt ny op. Han får mandat til at rekvirere den assistance, han får behov for. Vi forventer, at hjemmesiden er oppe at køre inden nytår.

Ad 4:

Vi vil foretage fornøden kontrol af udført drænarbejde.

Anders tager initiativ til slamsugning af vejbrønde.

Thorbjørn undersøger mulighed for omlægning af vandløbet. Herunder tilladelser, økonomi, vedligehold og beplantning.

Anders undersøger mulighed for anlæg af grøft ved Mellemvænget. Herunder tilladelser, økonomi, vedligehold og beplantning.

Ad 5:

Vi har mulighed for at få foretaget græsslåning af fællesareler en gang i indeværende år. Anders tager stilling til, om det er nødvendigt.

Skolestien trænger til beskæring. Anders tager kontakt til Grundejerforeningen 3F.

Ad 6:

Hvis de to projekter, der er beskrevet i pkt. 4 (omlægning af vandløb og etablering af grøft) bliver realiserede, har vi planer om at beplante de nære områder med vilde blomster.

Ad 7:

Havnsø Parkvej er ejet af foreningen og tæller med i det samlede fællesareal.

Erling har indgivet indsigelse i forhold til den tilladte hastighed på 80 km/t

Ad 8 og 9:

Anders orienterer om projekterne, som vi ikke har indflydelse på.

Ad 10:

Bestyrelsesmiddag udsættes til 2022

Ad 11:

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 17/2 2022 kl. 14 hos Anders.

Generalforsamling vil blive afholdt lørdag d. 9/4 kl. 10

Referent:

Karsten

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.