Persondatapolitik for Grundejerforeningen Havnsø Park

Persondatapolitik for Grundejerforeningen Havnsø Park

Grundejerforeningen Havnsø Park har medlemspligt og reglerne herfor er beskrevet i foreningens vedtægter §4.

For at udøve de relevante services for medlemmerne opsamles og gemmes følgende data:

Navn på ejer(e)

Parcel nummer

Adresse (sommerhus)

Adresse (Helårs)

Telefon nummer

Mail adresse

Som dataansvarlig er vi forpligtet til at beskytte medlemmernes personoplysninger, og videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem det er nødvendigt for at kunne udføre en  tjeneste, som medlemmet eller bestyrelsen finder nødvendig, for eksempel i forbindelse med salg, betaling af kontingent eller lignende.

Medlemmerne er selv ansvarlig for at foreningen har de korrekte oplysninger jfr. vedtægterne.

Ved besøg på hjemmesiden www.grf-havnsoepark.dk opsamles der oplysninger om ip-adresse og anvendt browser.

Oplysningerne bruges til statistik samt for at undgå spam.

25. februar 2019

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Havnsø Park