Forside

Om Grundejerforeningen

Foreningen er stiftet i 1977 og består af i alt 261 parceller med en gennemsnitlig størrelse på ca. 900 m², hvilket giver et areal på 233.100 m².

Dertil kommer fællesarealer på tilsammen 153.360 m². I alt 386.460 m², eller 38,64 ha.

Foreningen har medlemmer på nedenstående veje:

  • Strandengen, Havnsø Parkvej, Strandgårdsvej, Strandgårdsbakken
  • Birkebakken, Granbakken, Fyrrebakken, Pilebakken, Kristianvej,
  • Havnsø Parkvej i syd til Solvænget i nord
  • Tjørnemarken, Egemarken, Tjørnestien, Engsvinget
  • Mellemvænget, dele af syd og nordsiden
  • Skelbakken

Vejenes længde:

Vejlængden på de grusveje, som tilhører Grf. Havnsø Park er 3.957 meter eksklusiv Havnsø Parkvej der er 1065 meter lang og denne vej er makadamiseret, dvs. bitumen lag med små sten.

Oversigtskort over Havnsø Parks områder: