Beskæring

Nedenstående er vedtaget på generalforsamlingen 2013:

Retnings linjer for beskæring