Nyheder


Nyheder

10.10.2016 Der er på det seneste konstateret rotter i vores område. Det er anmeldt til Kalundborg Kommune og de har reageret meget hurtigt på henvendelserne. Det er vigtigt at alle observationer af rotter bliver anmeldt og det gælder både om det er levende eller døde rotter. Anmeldelse kan ske via dette link
10.10.2016 Referat fra bestyrelsesmødet den 6.10.2016 kan læses her
26.6.2016 Da det er et stigende problem med rotter i vores område, skal vi gøre opmærksom på, at den enkelte grundejer har pligt til at anmelde det til Kalundborg Kommune, hvis der konstateres rotter på og omkring ejendommen – læs mere her. Naturstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan læses her.
15.6.2016 Referat fra bestyrelsesmødet den 9.6.2016 kan læses her
1.5.2016 Referat fra bestyrelsesmødet den 27.4.2016 kan læses her
Emner der skal behandles på næste bestyrelsesmøde skal være indsendt på bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk senest 3.6.2016
22.4.2016 Referatet fra generalforsamlingen kan læses her og det ajourførte ordensreglement kan ses her
29.2.2016 Referat fra bestyrelsesmødet den 24.2.2016 kan læses her
21.12.2015 Generalforsamling 2016 afholdes på restaurant Nordvest søndag den 17. april 2016 kl. 9.30.
7.12.2015 Referat fra bestyrelsesmødet den 4.12.2015 kan læses her
7.10.2015 Referat fra bestyrelsesmødet den 2.10.2015 kan læses her
7.10.2015

Bemærk venligst at –

Det er strengt forbudt at henkaste alt affald (også grenafklip og græsafklip)  på foreningens fællesarealer og i beplantningsbælterne.

16.08.2015 Referat fra bestyrelsesmødet den 10.8.2015 kan læses her
16.08.2015 Bestyrelsen gør opmærksom på, at den enkelte grundejer selv er ansvarlig for de sten og andre genstande der er placeret i rabatten  (som er en del af vejarealet) ud for deres parcel i henhold til LBK nr.1048 af 3.11.2011 (vejloven) kapitel 11 § 102, særlig råden over vejareal – se evt. link
4.7.2015 På egen grund må græsslåning med plæneklipper – med eller uden motor – samt brug af motorsave, pladevibratorer, gravemaskiner og andre udendørs støjende
maskiner, i hele pinsen, samt månederne juni, juli
og august kun finde sted:
Mandag – fredag kl. 10. – 20.00,
Lørdag kl. 10.00 – 12.00, samt kl. 15.00 – 17.00
Søndag kl. 9.00 – 12.00.

Undtaget for disse bestemmelser er ny
byggeri
29.6.2015 Referat fra bestyrelesødet den 25. juni 2015 kan læses her
22.6.2015 Ugetømning af affaldsbeholdere i juli og august 2015
10.6.2015 Kære alle medlemmer

Vi er gået ind i sommermånederne (juni-juli-august) hvor der er nogle vedtagne restriktioner omkring græsslåning og brug af anden støjende materiel.
Da vi kan konstatere at det ikke er alle der er opmærksomme på reglerne vil vi lige genopfriske dem her:

HUSK FØLGENDE RESTRIKTIONER FOR GRÆSSLÅNING OG ANDEN STØJENDE MATERIEL
Pinselørdag:               10.00 – 12.00
1. og 2. Pinsedag        09.00 – 12.00
Juni, juli og august:
Mandag til fredag:     10.00 – 20.00
Lørdag:                    10.00 – 12.00, samt 15.00 – 17.00
Søndag:                    09.00 – 12.00

Undtaget herfor er nybyggeri.

Da det ikke er alle medlemmer der er tilmeldt mailordningen eller ser denne hjemmeside, så vil der være en del parceller der ikke får denne info og du er derfor velkommen til at gøre din nabo opmærksom på reglerne.
Beskæring osv.
I forbindelse med vores bestyrelsesmøde den 25. juni 2015, vil vi tage et tjek på hele området vedrørende beskæring og græsslåning.
I den forbindelse vil det være en god ide om du/I selv finder ud af om der skal beskæres eller slås græs på jeres parcel/rabat og får det gjort inden denne dag.
Vi er opmærksomme på, at en del medlemmer allerede har bragt forholdene i orden, men kontakt evt. bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk hvis der er spørgsmål.
Som udgangspunkt skal der klippes ind til eget skel, skellinien ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster m.v., og vejene inklusive de grønne rabatter, er 8 meter brede – se evt. her
Har du/I ikke selv mulighed for at udføre arbejdet, kan du/I eventuelt kontakte foreningens gartner, Bjarne Pedersen, tlf. 2894 1253, som kan udføre arbejdet for dig og det er selvfølgelig for egen regning.

Venlig hilsen og fortsat god sommer

Bestyrelsen

18. april 2015 I referatet fra generalforsamlingen, side 2 lige før pkt. 4., står der at Linda og John Brockmann har påtaget sig opgaven vedrørende bemaling af de hvide sten i området.
Det er rigtigt at de har meldt sig til opgaven, men forståligt nok påtager de sig ikke hele opgaven alene.Vi skal derfor opfordre til at nogle flere melder sig til opgaven.Send en mail til bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk og tilmeld dig.
16. april 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 kan læses her
9. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling 2015 kan læses her
28. februar 2015 Referat fra bestyrelesødet den 25. februar 2015 kan læses her
5. februar 2015 Generalforsamling afholdes 12.april 2015 kl. 9.30 på Cafe Nordvest.
10.december 2014 Foreningens veje er blevet skrabet og huller er udbedret.
Allerede nu kan vi se flere steder, hvor vejene er kørt op, og det er specielt steder med mange helårsbeboere.
Da vores veje generelt er meget skrøbelige her i vintertiden,
vil vi henstille til beboerne, at der køres mere hensynsfuldt og med nedsat hastighed på vejene – jfr. ordensreglementet pkt. 1 der siger  max. 20 km/t på foreningens område.Venlig hilsenBestyrelsen
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10.12.14 kan læses her
Referat fra bestyrelsesmøde den 3.12.14 kan læses her
10. november 2014 Referat fra dagens bestyrelsesmøde kan læses her
6. november 2014 Kan dine træer modstå efterårets og vinterens storme? Det er en god ide, at få tjekket tilstanden på træerne – et træ der tilsyneladende ser ok ud er det ikke altid – ==> Se evt. også “10 gode råd før og efter storm”- udgivet af Bolius ==>
28. september 2014 Referat  fra bestyrelsesmødet 26. september 2014 kan læses her
15. september 2014 Ved ekstraordinær generalforsamling den 13. september 2014, blev bestyrelsens forslag til ændring af §2 vedtaget med stemmerne…..-læs referatet her og de tilrettede vedtægter kan læses her
30. august 2014 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 13. september 2014 kl. 10.00 – endelig afstemning vedrørende bestyrelsens forslag til ændring af §2 i vedtægterne – kan læses her
27. august 2014 Referat ekstraordinær generalforsamling den 24. august 2014 kan læses her.
25. august 2014 Ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til ændring af §2 i vedtægterne, er planlagt til 13. september kl. 10.00. Indkaldelse udsendes snarest.
11. august 2014 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 24. august 2014…. læs indkaldelsen her
3. juli 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2014 samt ekstraordinært møde den 1. juli 2014 kan læses her
På en tidligere generalforsamling er det vedtaget, at der opkræves et gebyr på kr. 500,- for ejendomsoplysninger. Ejendomsmæglere og andre kan finde oplysningerne under punktet  referater hvor regnskab og budget indgår i indkaldelse og referat fra årets generalforsamling.
5. maj 2014 Ved den ekstraordinære generalforsamling den 4. maj 2014 blev vedtægtsændringen enstemmigt vedtaget. Det er nu muligt at indkalde til generalforsamling via mail til de medlemmer der har tilmeldt sig denne ordning. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling er her. En ny version af vedtægterne kan ses her, hvor §8 er ændret. Rettelsesblad findes sidst i vedtægterne.

På nuværende tidspunkt har ca. 17% af alle medlemmer tilmeldt sig ordningen, men vi skal gerne have mange flere med.

Tilmelding til mailordning kan ske her

4. maj 2014 Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 4. maj 2014 kl. 13.00 på Tingstedet – hjørnet af Mellemvænget og Skelbakken
27. april 2014 Har du ikke modtaget indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlig?
Så er det måske fordi du ikke har meldt adresseændring til bestyrelsen.
Du kan benytte kontaktformularen her til at rette oplysningerne.
25. april 2014 Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan ses her
April 2014 Tilmelding til mailordning kan ske her.

Endelig vedtagelse af forslaget afventer ekstraordinær generalforsamling, som der er indkaldt til..

14.april 2014 Referat fra generalforsamling er klar
12. april 2014 Generalforsamlig 2014 afholdt på Havnsø Badehotel den 12.april 2014 kl.10.00
11. april 2014 Vedrørende stranden har vi fået denne mail og referater fra Uffe, der er formand for beboerforeningen Solskin:

Kære alle grundejerforeninger og ildsjæle omkring projektet “Kystsikring strandvejen”.
Den 29. marts blev der afholdt et indledende møde (se vedhæftede indkaldelse “kystsikring.pdf”)
vedr. vores fælles udfordringer langs Havnsø Strandvej. (se vedhæftede referat).
Vi er nu godt igang og har fået tilsagn fra Kalundborg kommune og Odsherred kommune
til et forberedende møde hvori vi har mulighed for afklaring af kommunernes rolle i projektet.
Så snart vi har nyt fra den kant, vil der blive informeret ud til jer.

Med venlig hilsen

Uffe
Tlf. 5943 4609

Kystsikring og Referat fra mødet

21. marts 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2014…. læs her
Til generalforsamlingen er der et forslag om en mailordning…. læs mere her eller tilmeld dig nu.
6. marts 2014 Der har været nogle henvendelser vedrørende usikkerhed i problemstillingen i forbindelse med væltede træer osv. som følge af storm. Der kan læses mere  her og på www.bolius.dk kan der også findes indlæg om emnet.
5. marts 2014 Da Erling Ringvei er udtrådt af bestyrelsen inden valgperiodens udløb i 2015 og suppleant Henning Jensen er indtrådt den 4/3, vil det være formand Marianne Lund der varetager posten som kasserer indtil generalforsamlingen den 12. april 2014.
2. marts 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar…. læs her
20. februar 2014 Nogle helårsbeboere har oplyst, at Kalundborg Forsyning i øjeblikket suger/spuler kloakker i Grundejerforeningens område.
Dette medfører at vandlåsen på f.eks. toilettet kan blive tømt for vand, så der er helt åbent til kloaksystemet. I den forbindelse kan der så opstå lugtgener i huset.
Eventuelle henvendelser om gener osv. skal ske til Kalundborg Forsyning.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
8. februar 2014 Lone Eriksen har været til borgermøde ….læs mere her
8. februar 2014 Beskæringsplanen som der arbejdes efter blev vedtaget på generalforsamlingen 2013. Kan du ikke huske detaljerne så kan du se den  her
Den 6. februar 2014 Hej alle
Jeg har i dag kontaktet Kalundborg forsyning fordi de graver i alle vores veje……Læs mere her
Den 30. januar 2014 Der er udført vedligeholdelse i form af skrabning på en del veje i området.

Den 6.december 2013

Billeder fra Havnsø havn,Strandvej, Egevej og Pilebakken …se her

Den 2.december 2013

En del huller i vejene Mellemvænget og Kristianvej, blev den 28. november 2013 repareret af 3 medlemmer fra Engsvinget …se her

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park.

Mødet startede kl. 13.00, hvor vi mødtes med gartneren ved Egevej/Granbakken…se her

Den 1.september 2013

Velkommen til vores nye hjemmeside

 hjemmesiden har skiftet navn til:

www.grf-havnsoepark.dk

Ændringen er sket for at gøre opdatering og brug af siden mere fleksibel.

Den gamle side er udgået og der viderestilles til adressen

http://www.grf-havnsoepark.dk/ 

som du skal benytte fremover.

 Fejl, mangler, ris eller ros kan videregives her

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Hej alle
Jeg har i dag kontaktet Kalundborg forsyning fordi de graver i alle vores veje.
De er  p.t.  ved at frit lægge alle rensebrøndene til kloak systemet incl. første brønd på hver parcel for at hæve dem til niveau, det bliver ordnet på vores veje etapevis formodentlig hen over sommeren.
I første omgang er det nedenstående veje:
Solvænget (nr. 1 er medlem hos os), Engsvinget, Egemarken, Skelbakken, Granbakken. Tjørnestien ,Tjørnemarken og Kristianvej. (dem der går til pumpestation 128)
Arbejdet udføres så forsyningen kan finde brøndene, så de kan rense eller reparere, hvis det opstår et behov f.eks. ved forstoppelse.
Så vi må ikke fremover komme vej materiale hen over brøndene.
Venlig hilsen Lone Eriksen                                              Tilbage

 

Lone har været til borgermøde omkring kystnære havmøller i Sejerøbugten fredag den 6. februar 2014.

Møllerne kommer iflg. det oplyste, hvis de bliver opført til at ligge ca. 14 km fra Havnsø.

Hvis der er nogen der ønsker at sende et høringssvar i den forbindelse,  kan den enkelte skrive høringssvar til : nst@nst.dk  inden den den  24. februar 2014 eller sende et brev til postadresse:

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Som emne skal anføres: VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark j.nr.NST-131-00171

Den enkelte kan selv orientere sig på nedenstående link:

www.ens.dk/kystnære         (oplysninger om kystnære havmøller)

www.naturstyrelsen.dk

www.energinet.dk/magnetfelter

www.danskenergi.dk

www.sst.dk  (sundhedsstyrelsen)

www.at.dk   (arbejdstilsynet)                                                        Tilbage

Til generalforsamlingen er der et forslag om en mailordning.
Bliver forslaget vedtaget, kan indkaldelse til generalforsamling ske via mail i stedet for brev. Mailordningen skal også bruges til advisering om nye tiltag, referater osv. til dem der tilmelder sig.
Du kan tilmelde dig mailordningen nu, hvis du gerne vil have referater og anden information tilsendt, men det vil først være når/hvis forslaget er vedtaget, at indkaldelse til generalforsamlingen kan sendes via mail.
Vær med fra starten og få alle informationer fra foreningen i din mail-box – på sigt sparer du også foreningen for portoudgifter når/hvis forslaget vedtages
Tilmelding kan ske her – husk at udfylde alle felter.

Regler for en vedtægtsændring::

Til vedtægtsændringer fordres yderligere, at mindst halvdelen af parcellerne er repræsenteret og afgiver stemme. Blanke stemmer regnes for afgivne.
Er det foreskrevne antal parceller ikke repræsenteret, men er forslaget i øvrigt vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned, med mindst 8 dages varsel, en ny generalforsamling, på hvilken forslaget – uden hensyn til de mødtes antal – kan vedtages, såfremt 2/3 af de repræsenterede parceller stemmer for forslaget.
Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

Tilbage