Vedligeholdelse af Kristianvej

 

Hermed det endelige svar vedrørende vedligeholdelse af Tjørnemark grundejerforenings del af Kristianvej.

Det er Anne Marie Pedersen, der skal rettes henvendelse til omkring den fremtidige vedligeholdelse.

Hej Lone.

Som oplyst har vejmyndigheden, Kalundborg kommune, synet Kristianvej den 25.08.2017.

Vejmyndigheden vurdering er, at den anlagte del af Kristianvej er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, men at beplantningen udfor flere ejendomme er vokset ud  over vejskel og er til gene for færdslen.

Vejmyndigheden har d.d. sendt breve til de berørte ejere om at få beplantningen skåret ind til vejskel og eller fjernet i en højde af 4,20 meter, jfr. § 61 stk. 2 i lov om private fællesveje.

Håber det er svar på din henvendelse.

 

Med venlig hilsen

[table id=3 /]