Ejendomshandel


Ved ejerskifte kan nedenstående ejerskifteformular udfyldes og sendes til bestyrelsen. Formularen findes på hjemmesiden under menuen ejendomshandel.

Ejeskifteformular

Kontingent til grundejerforeningen er i 2019 på kr. 1000,- pr. år.  og det dækker kalenderåret. Beløbet forfalder til betaling d. 1. juni, med sidste rettidige indbetaling d. 15. juni. 
Medlemmer er selv pligtige til at fremvise gyldig kvittering for indbetalt kontingent i forbindelse med ejendomshandel. 

Udover kontingentet opkræves der ingen gebyrer eller lignende.

Der er medlemspligt til grundejerforeningen for ejere af parceller i foreningens område, jfr. vedtægternes § 4, hvor det er specificeret nærmere.

Kommunikation mellem medlemmerne og grundejerforeningen foregår så vidt det er muligt pr. email – tilmelding sker når mailadressen oplyses i ejerskifteformularen.

Skal grundejerforeningen i forbindelse med salg, udarbejde oplysninger i form af udfyldelse af skemaer eller lignende, er gebyret herfor kr. 1000,-.  Beløbet indbetales forhånds til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr.  1551 Konto 4270842437.
Når beløbet er indbetalt skal der sendes en mail herom til
bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk 

Foreningens CVR-nr.35161856

Generalforsamling, regnskab osv. kan ses her

Vedtægter

Ordensreglement

Deklarationer