Bestyrelsen i Grf. Havnsø Park

Funktion, navn og mail adresse

Formand Anders Skafte Mail

Kasserer Erling Ringvei Mail

Bestyrelsesmedlem Thorbjørn Stoltze Mail

Revisor